Мобилните потребители на Интернет в Япония

Мобилните потребители на Интернет в Япония
Според публикуван през тази седмица от японското правителство доклад, по-голямата част от населението на източната страна - 69.2 милиона, използва мобилните си телефони за достъп до Интернет, докато за тази дейност на персоналните компютри разчитат 66 милиона. Данните се отнасят за края на миналата година. 55% от мобилните потребители на Интернет сърфират поне веднъж дневно, докато при настолните потребители процентът е 44.