Шпионски телефони

Поредният шпионски телефон работи като нормално комуникационно устройство, докато чрез набиране на специален, програмиран в паметта на телефона номер той не се превърне в подслушващо устройство, предаващо звуците около него. С натискането на бутон връзката може да се прекрати веднага с цел предотвратяване на евентуални подозрения. Достъпът до шпионския телефон може да стане от всяка точка на света, снабдена с телефонна връзка. Цените започват от 600 евро и се променят в зависимост от модела мобилен телефон, в който е вградена технологията.
http://www.spyphones.com/spy-phones-c-1.html