Мобилните телефони водят до нерешителност

Мобилните телефони водят до нерешителност
Дискусиите за потенциалната вреда на радиацията от мобилните телефони все още продължават с пълна сила и, изглежда, скоро няма да спрат. Сега група австралийски учени твърдят, че комуникационните устройства имат още едно недокументирано действие. Според проведено проучване електромагнитната радиация причинява нерешителност и намалява способността за вземане на бързи решения например при шофиране. Не е тайна, че разговорите по време на движение причиняват доста катастрофи, но в случая учените са подложили участниците (120 на брой) в проучването на директна радиация, така че да не се разсейват допълнително. Друго интересно откритие при тестовете е, че участниците са показали леко подобрение в работната си памет.
http://www.optusnet.com.au/news/story/abc/20060426/09/tech/1623464.inp