Мобилно изкуство

Мобилно изкуство
В Интернет, и по-специално в Дигиталния музей за модерно изкуство ( http://www.dmoma.org ), могат да се намерят специални изложби, оптимизирани с помощта на мобилен телефон. Една от тях е Czolgaj Sie, дело на "младия и обещаващ" полски поет Марчин Светлицки, съпроводена от музиката и графиките на Чезари Островски ( http://www.dmoma.org/dex.html ). Следващата "мобилна" експозиция, стартираща на 30 март, ще е под заглавието Naked in Cleveland - The Poetry and Art of Steve Smith ( http://www.dmoma.org/lobby/exhibitions/naked_in_cleveland/smith.html ).