Зареждане на "Прима" с SMS

Зареждане на
Абонатите на "МобилТел" с месечен договор вече могат да зареждат "Прима" карти чрез SMS. За целта е необходимо на телефон 1616 да бъде изпратен SMS (безплатен), в който да бъдат записани номерът на "Прима" картата и сумата (10 или 15 лв. с ДДС), която ще бъде заредена. Те се прибавят към месечната сметка на абоната, който изпраща съобщението, като важи ограничението в рамките на един час да се зарежда само една "Прима" карта, в рамките на едно денонощие - до две. След добавяне на съответната стойност към сметката двамата абонати получават SMS с потвърждение за извършената операция. При зареждане на "Прима" по електронен път (SMS, Интернет или през банкомат) абонатите ползват до 23% отстъпка от стандартните цени на ваучери.