Най-сетне официално Android приложение за Google Analytics

Най-сетне официално Android приложение за Google Analytics
Ако имате сайт или пък поддържате такъв за друг и използвате Android - в Google Play Store вече си очаква официално приложение за достъп до услугата Google Analytics. Чрез него може да проверявате статистиките за сайтовете в реално време, да разглеждате данните в различни графики, да настроите известия за определени събития и други. Приложението е достъпно за безплатно изтегляне от магазина за софтуер на Android.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.giant