Нов интерфейс за Facebook за Blackberry

Нов интерфейс за Facebook за Blackberry
С последната версия на приложението за работа с Facebook за BlackBerry, RIM са избрали нов интерфейс и са добавили някои нови функции. Идеята на промените е както да улеснят работата на потребителите, така и приложението да бъде интегрирано по-добре с BlackBerry Messenger. Потребителите вече могат да инициират чат в BlackBerry Messenger директно от Facebook, както и да споделят клиентския си номер във Facebook, за да откриват по-лесно приятелите си, които също използват BBM. Faceboock 3.3 за BlackBerry вече можете да изтеглите от BlackBerry App World.

http://blogs.blackberry.com/2012/12/new-facebook-app-update/