Нова информационна услуга от GloBul

От 5 ноември GloBul започва да информира по нов начин потребителите на предплатените си услуги за наличния кредит в техните b-connect карти. С новата услуга, ако потребител на b-connect започне разговор, след приключването му той ще получи информационно съобщение съдържащо информация за наличната сума за разговори в картата. Това съобщение е автоматично и не изисква никакво допълнително действие от страна на потребителя (например, обаждане на определен номер или изпращане на заявка). Информационното съобщение ще се появява на дисплея веднага след приключване на разговора и ще изчезва, когато абонатът натисне произволен бутон.