Официална презентация на първия национален мобилен ТЕТРА оператор "ПроУейв"

Официална презентация на първия национален мобилен ТЕТРА оператор
Организираната от Асоциацията на експертите по телекомуникации, електроника, разузнавателни и информационни системи (AFCEA) конференция "Държавната политика по сигурността и надеждността на съобщенията, информационните системи и технологиите" се оказа и мястото на първата официална презентация на първия национален мобилен ТЕТРА оператор "ПроУейв". По време на презентацията на тема "ТЕТРА - професионални мобилни комуникации в услуга на националната сигурност" управителят на компанията Красимир Ганчев обобщи, че ТЕТРА технологията е възможно най-ефективната комуникационна система за големи институционални или корпоративни потребители, която е абсолютно задължителна при наличието на кризисни ситуации.
На конференцията, част от гостите на която бяха представители на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната комисия по сигурността на информацията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на вътрешните работи - ДЗСВ, и др., бяха обсъдени теми, свързани с новата политика в областта на информационните технологии и съобщенията, изграждането на единна информационно-комуникационна структура, ролята на съобщителните оператори, необходимостта от мрежи за сигурност и отбрана и други.