Софтуер за Motorola Q

Софтуер за Motorola Q
Търговският старт на Motorola Q в Северна Америка, изглежда, е доста близо. След като телефонът се появи на сайта на оператора Verizon Wireless, и Motorola пусна страница с информация за авторите на софтуер в своя сайт Motocoder. Оттам вече може да се свали ръководство за създаване на приложения, които да се възползват в най-голяма степен от възможностите на телефона, и още няколко файла, полезни при тестване на написания софтуер.
http://www.motocoder.com/motorola/template.jsp?filename=center_Q.html