Още едно дело срещу Apple?

Още едно дело срещу Apple?
Появиха се още интересни факти около новия iPhone, които е възможно да доведат до съдебни спорове. В интерфейса на телефона на Apple има функция Visual Voicemail. В същото време обаче Visual Voicemail е приложение за преносими телефони, разработено от Net6 и в момента собственост на Citrix, които притежават Net6 от 2004 г. насам. Visual Voicemail за iPhone позволява на потребителите да изберат кое от гласовите си съобщения да чуят, вместо да го правят последователно, какъвто е обичайният начин. Приложението на Citrix показва номера, от който е дошло съобщението, продължителността и времето, по което е било записано съобщението. До момента не е открит патент или запазена марка за Visual Voicemail.