Cisco може би не притежава правата върху името iPhone

Cisco може би не притежава правата върху името iPhone
Има вероятност да се окаже, че Cisco не притежава правата върху запазената марка iPhone, тъй като не са я използвали повече от 6 години. На 16 ноември 2005 г. е бил крайният срок, когато от Cisco е трябвало да докажат, че използват марката iPhone, за да продължат да притежават правата върху нея. Те обаче не са го направили, нито са подали документи за продължаване на собствеността върху името. Това е станало на 4 май 2006 г., когато те са приложили и снимка на опаковката на телефона CIT200, върху която просто са сложили стикер с името iPhone. След тази дата обаче името iPhone не се споменава никъде преди декември 2006 г., когато от Cisco публикуват списък с нови продукти, в който CIT200 е прекръстен на iPhone. На практика Apple могат да се опитат да докажат в съда, че компанията не е използвала активно марката и следователно правата върху нея не й принадлежат.