Печалбата на А1 за тримесечието расте

Печалбата на А1 за тримесечието расте

От финансовия доклад на A1 Group за тримесечието става ясно, че българското подразделение на компанията отбелязва ръст на основните показатели спрямо същия период на 2018 г. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) се е повишила със 17,7% до 42,8 млн. евро, а приходите са нараснали с 3,9% до 111,1 млн. евро. A1 посочва, че това увеличение на приходите се дължи основно на повишеното търсене на цялостни корпоративни ICT и cloud базирани решения, предлагането на допълнителни услуги на настоящи клиенти, както и на стабилния ръст на приходите на телевизионните канали MAX Sport.

Компанията продължава да разширява портфолиото си от услуги с предлагането на електронни винетки и чрез приложението за гледане на реклами А1 SmartAD. Средният приход от абонат (ARPU) нараства със 7% до 5,4 евро, а средният приход от фиксирана линия (ARPL) бележи ръст с 6,5% до 12,9 евро. Броят на клиентите на фиксирани услуги се е увеличил с 2,3% до близо 1,029 милиона, а общият брой потребители на мобилни услуги е намалял с 3,1% до 3,837 милиона.

Източник: A1 Group

Оферти на деня