Повече мобилен спам в Европа

Повече мобилен спам в Европа
Според проучване, проведено от Intrado, швейцарския университет "Свети Гален" и Международния телекомуникационен съюз (ITU, част от ОН), повече от 80% от европейските потребители (и приблизително по-малко от 10% от американските) на мобилни услуги са получили най-малко едно нежелано SMS съобщение през миналата година. Интересното е, че 83% от анкетираните очакват мобилния спам да стане сериозен проблем за тях през следващите две години.