Предложение за роуминг тарифи в ЕС

Предложение за роуминг тарифи в ЕС
Според непотвърдена информация в International Herald Tribune, използвайки положението си на председател на Европейския съюз, Германия е предложила да се въведат фиксирани тарифи за роуминг услугите на мобилните оператори в ЕС. Германците са внесли предложението си през миналата седмица до работна група от ЕС, включваща телекомуникационни министри от съюза. Тарифите, които Германия е предложила като лимит за роуминг таксите, са 25 евроцента за входящи обаждания и 49 евроцента за изходящи.