Продажбите на LG за 2006 г. са спаднали с 3%

Продажбите на LG за 2006 г. са спаднали с 3%
LG също публикуваха финансовите си резултати за 2006 г. През четвъртото тримесечие на изминалата година продажбите на компанията са спаднали с 12,3% до 1,93 милиарда евро в сравнение със същия период през 2005 г. (2,2 милиарда евро). От тази сума приходите от продажби на мобилни телефони са около 1,8 милиарда евро, но точно преди една година те са били над 2 милиарда. Годишните продажби на LG Mobile Communications са спаднали с 6,2% до 7,28 милиарда евро, за разлика от предишната година, когато те са възлизали на 7,77 милиарда. Годишните продажби на мобилни телефони са спаднали с 3,1%. В същото време през четвъртото тримесечие на 2006 г. са се увеличили продажбите на домашни телефонни апарати. Продажбите на LG в Корея са се увеличили, но износът е намалял. Оперативната печалба на мобилното подразделение е намаляла с 67,1% за последното тримесечие на 2006 г. и с 60% за цялата изминала година, докато тази на мобилните телефони е спаднала със 70,3% за тримесечието и със 72,9% за годината. Доставките на GSM и WCDMA телефони за тримесечието обаче са се увеличили с 3%.