Приложение на БЧК помага при оказване на първа помощ

Вероятно много от вас са попадали в инцидент, при който е застрашено вашето или здравето на някой ваш близък, а дори и случаен човек. В повечето случаи, ако нямаме предварително обучение за това, не знаем как да реагираме в първите минути, които са и най-критични.

Сега в Google Play e достъпно безплатното приложение на БЧК за оказване на първа долекарска помощ, което може да помогне в повечето ситуации. В приложението са налични информация и клипове на БЧК с участието на български артисти, които показват как да окажем първа помощ при различни животозастрашяващи ситуации като инфаркт, инсулт, изгаряне, травми, шок, алергии и др.

В приложението са налични и основните насоки за това как да се предпазите от COVID-19. Имате също така възможност да дарите средства на БЧК, както и да се запознаете със същността и целите на организацията.