Приложение за споделяне на информация в мобилни общности

Приложение за споделяне на информация в мобилни общности
Kodiak Networks предлагат няколко интересни нови разработки за потребителите на преносими устройства. Kodiak Connected Portfolio много прилича на софтуер за социални мрежи, тъй като позволява свързването на група от мобилни потребители, които се намират на различни места. За разработването на софтуера е използвана платформата на компанията Kodiak Real-time Exchange. Kodiak Connected Portfolio включва три отделни модула, които осигуряват различна свързаност между потребителите. Kodiak Mobile Conference е за провеждане на конферентни разговори с участието на абонати на всякакви възможни телефони - мобилни, стационарни, VoIP. Kodiak Visual SMS изпраща съобщения до всяка една мобилна мрежа по света, използвайки максимално опростена навигация за улеснение на потребителя. Kodiak Group SMS пък изпраща едно и също съобщение до група от потребители едновременно. Освен това компанията разработва и няколко Open OS клиента, които могат да бъдат изтеглени направо от телефона. Те използват телефонния указател от паметта на телефона, поддържат история на входящите и изходящите обаждания и позволяват създаването на списъци с контакти директно в телефона.