Продажбите на смартфони ще се утроят в следващите пет години

Актуалното забавяне в ръста на продажбите на смартфони няма да се превърне в тенденция. Поне това е изводът на Ericsson в доклада Ericsson Mobility Report, който анализира перспективите на пазара в следващите години. Според анализа броят на продадените устройства в годишен план ще се утрои до 2019 г. Според Ericsson основен двигател на пазара ще бъдат развиващите се пазари, където все още има сериозен глад за смартфони, докато в САЩ и Западна Европа, където проникването на смартфоните е достигнало 80-90%, не се очаква особено движение.

Според документа най-големият дял от ръста ще дойде от Азия и Тихоокеанския регион, където в момента има 988 милиона смартфона, а техният брой се очаква да нарасне до над 3 милиарда в края на десетилетието. В развитите пазари също се очаква ръст, но той ще е по-скромен и ще се дължи предимно на закупуването на втори устройства от потребителите. Ericsson Mobility Report предвижда и сериозен ръст при мобилния интернет. Според доклада масовото навлизане на LTE ще доведе до десетократно увеличение на мобилния трафик в рамките на следващите 10 години.

http://www.ericsson.com/res/docs/2014/ericsson-mobility-report-june-2014.pdf