Продуктите на Apple все още се изработват при нечовешки условия

Продуктите на Apple все още се изработват при нечовешки условия
Според нов доклад на асоциацията SACOM условията на труд във фабриките, които произвеждат компоненти за продуктите на Apple, не са се подобрили по никакъв начин през последната година. Според документа, който бе публикуван тази седмица, дори се забелязва влошаване на положението на работещите в заводите. Така например докладът отбелязва нарастване на "наподобяващ казармен ред мениджмънт" и все по-тежки условия на труд. Една от основните причини за това е, че ниското заплащане води до голямо текучество на работниците. Това пък от своя страна поражда нуждата от наемане на временни работници, които не се ползват от пълните права на работещите на трудов договор. В доклада се отбелязва, че съществуват фабрики, които имат по над 1000 временни работници, които най-често са студенти.
Така обещанията на Apple, че работната седмица при техните доставчици ще бъде ограничена до максимум 60 часа, засега не се оправдават. Освен това продължаващото силно търсене на продукти на американската компания води до непосилни нормативи за работниците. Така поне за момента етичният кодекс за доставчиците на компоненти, който бе обявен преди време от Apple, остава само лист хартия и добро пожелание. Единствената малка утеха за компанията от Купертино е, че положението при конкуренцията от Samsung не е много по-различно. Според статия във френския вестник Le Parisien корейците използват същите нечовешки методи на експлоатация в своите фабрики в Китай.
http://www.scribd.com/doc/127329355/2013-02-26-Apple-Fails-in-Its-Responsibility
http://www.leparisien.fr/high-tech/samsung-poursuivi-en-france-pour-non-respect-des-regles-d-ethique-en-chine-26-02-2013-2600135.php