Quickoffice вече е собственост на Google

Quickoffice вече е собственост на Google
Google обяви, че компанията е придобила популярното приложение Quickoffice, осигуряващо възможност а редактиране и разглеждане на Microsoft Office документи и други файлови формати и ще го използва за подобряване на своите Google Docs и Apps. Quickoffice има версии за iPhone, iPad, Android и Symbian, което подсказва, че чрез него ще може да се работи много по-удобно с някои от услугите на Google в различни мобилни устройства. Quickoffice има и Pro версия, която е платена и осигурява разширена функционалност и ще е интересно да видим дали Google ще запази този модел на разпространение или ще направи достъпни всички функции за потребителите или ще ги запази за бизнес потребителите, ползващи Google Apps.

http://googleblog.blogspot.com/2012/06/google-quickoffice-get-more-done.html