RoadSync за Windows Mobile 2003 SE

Излезе версия на RoadSync за Windows Mobile 2003 SE. RoadSync е приложение за синхронизация на преносими устройства с корпоративен Outlook профил чрез безжична връзка. Приложението използва direct push технология, която се осигурява от Exchange Server 2003 SP2, който поддържа връзка за обновяване на новите съобщения, календара, адресите и бележките, така че да сте сигурни, че информацията ви е актуална. RoadSync позволява изтриването на информация дистанционно, в случай че устройството изчезне. Приложението поддържа и достъп до глобален указател на адреси за корпоративна поща (Global Address List), до които може да се изпращат съобщения. С помощта на софтуера устройството може да бъде управлявано дистанционно от администратор, който да избира нивото на сигурност за телефона.