Съдебна победа на HTC в патентното дело на Apple в Англия

Съдебна победа на HTC в патентното дело на Apple в Англия
HTC може да се похвали със сериозна победа срещу Apple, след като английският съд отхвърли всички претенции на Apple срещу компанията за нарушаване на патенти. 3 от тях изобщо не бяха приети като валидни, а заключението за четвъртия е, че изобщо не е бил нарушен от HTC. Сред отхвърлените патенти е добре известната опция за отключване на устройството с плъзване на пръст върху екрана. Според съда тази функция е прекалено очевидна, за да се използва като основание за съдебно дело. Признатият патент се отнася до управлението на изображения в устройството, но той не се нарушава от HTC. Сред подадените към делото патенти на Apple е и този за мултитъч управление, но съдът е преценил, че HTC не го използва неправомерно в продуктите си.