Съвети за мобилна сигурност от Nokia

Съвети за мобилна сигурност от Nokia
Може би отчитайки нарастващата заплаха от вируси, поразяващи мобилни телефони, Nokia стартира специален сайт, посветен на безжичната сигурност. Целта на инициативата е осигуряване на полезна информация и съвети на потребителите за предпазване на мобилните мрежи и устройства от злонамерени атаки. Информацията от сайта може да се получава бързо и лесно направо в телефона чрез RSS синдикиране.
http://www.nokia.com/security