SMS известяване в Стара Загора

Поради проблемите с качеството на въздуха в Стара Загора неотдавна, местната община подготвя въвеждането на специална система за оповестяване на населението. След старта й при необходимост мобилните оператори ще пращат SMS на абонатите от засегнатите райони на града и региона.