Смартфоните са по-популярни в Европа, отколкото в Щатите

Смартфоните са по-популярни в Европа, отколкото в Щатите
Според проучване, направено от Telephia, европейците купуват повече смартфони от американците. През третото тримесечие на 2006 г. разпространението на смартфони в Западна Европа е било 8,8%, а в САЩ - едва 3,8%. На първо място в Европа пък са италианците - повече от 95% от населението притежават телефони, като всеки пети (19,2%) от купилите нови апарати през последните 6 месеца се е спрял на смартфон. На второ място по популярност на смартфоните сред купувачите е Испания с 9,5%, а Великобритания е трета - 7,5%. Във Франция обаче ръстът на разпространение е по-нисък от този в САЩ дори - 3,5%. Експертите обясняват по-високата популярност на устройствата в Европа с това, че 3G мрежите са стартирали по-рано на Стария континент, отколкото в Щатите.

Разпространение на смартфоните в Западна Европа и САЩ:
Западна Европа - 8,8%*
1. Италия - 19,2%
2. Испания - 9,5%
3. Великобритания - 7,5%
4. Швеция - 3,6%
5. Германия - 4,9%
6. Франция - 3,5%
САЩ - 3,8%

*Данните за Западна Европа включват Франция, Германия, Италия,
Испания, Швеция и Великобритания.