Търг за ТЕTRA оператор

Търг за ТЕTRA оператор
Комисията за регулиране на съобщенията ще издаде лиценз за ТЕTRA оператор в България след търг, който ще се проведе на 27 юли. В наддаването могат да участват чуждестранни и български компании с опит в предоставянето на услуги чрез клетъчни далекосъобщителни мрежи, а също и сегашните мобилни оператори в страната. До 2 юли кандидатите ще трябва да внесат в КРС документите си за участие в търга. В писмо те трябва да опишат бъдещата си дейност като оператори по системата ТЕTRA. Наддаването на 27 юли ще бъде тайно. В определена зала кандидатите ще наддават, връчвайки на специалната тръжна комисия офертите си в затворени пликове. Ще бъде забранено и контактуването помежду им. Първоначалната тръжна цена е 199 800 лв. Стъпката за наддаване ще е 20 000 лв.
ТЕTRA (Trans European Trunked Radio) е система за мобилни комуникации, която предлага по-големи технически възможности от GSM, като кодиране на сигнала, диспечерски контрол върху цялата мрежа, високоскоростен пренос на данни. В България от февруари 2003 г. работи ТЕTRA мрежа за нуждите на Гранична полиция, изградена от Nokia. Търгът, организиран от КРС сега, е за изграждане на ТЕTRA мрежа за цивилни потребители.