Технология на Motorola ще помага на възрастните хора

Технология на Motorola ще помага на възрастните хора
Често специфичните особености на възрастните хора могат да се окажат пречка за нормалното ползване на съвременните мобилни телефони, особено ако са с минимални технически познания. Решение на проблема търси Motorola чрез заявление за нов патент, който помага на телефона да се адаптира към собственика му. Устройството анализира говора и ако открие определени стойности на параметрите, които следи, присъщи на по-възрастните, автоматично увеличава силата на входящия и изходящия звук, опростява структурата на менюто и увеличава размера на шрифта.
http://tinyurl.com/lvem2