Tел. 112 вече и у нас

И у нас беше въведен за използване европейският единен номер за спешни повиквания. На 112 гражданите ще могат безплатно да сигнализират и за течове, аварии, бедствия, земетресения. Наредбата за правилата за предоставяне, ползване, резервиране и отнемане на номера, с която 112 стана общ номер за спешно повикване, бе отпечатана във вчерашния брой на Държавен вестник. Спешна помощ ще продължи да приема сигнали и на 150, пожарната - на 160, полицията - на 166.
Номерата за безплатни справки ще започват с код 800. Такъв номер вече има БТК, на него гражданите могат да подадат оплаквания от обслужването или да проверят сметката си. Импулсните телефони задължително трябва да започват с 90, гласи наредбата.