Зрение

Зрение
Специално предназначен за хора с увредено зрение, Phone Monacle предлага 2х и 4х увеличаване на изображението и може да се ползва при над 50 от телефоните на пазара. Идва в 7 различни цвята и работи дори с iPod.