Умен телефон помага на шофьорите

Умен телефон помага на шофьорите
Motorola разработва телефон, който ще действа различно в зависимост от пътните условия, когато се ползва в автомобил, с цел намаляване разсейването на шофьора. Устройството ще ползва специален софтуер, за да разбере дали автомобилът е в движение (и какви са атмосферните условия), или е спрян. Пример: при движение по магистрала единствените приети разговори ще са тези, които идват от предварително зададени номера. Останалите се пренасочват към гласовата поща. Към нея отиват и всички обаждания, ако софтуерът усети, че водачът често завива и ползва спирачка - признак за шофиране в по-сложни условия. Когато се включи въздушната възглавница, телефонът автоматично ще набира номера за спешни случаи.