Въздействието на мобилната радиация е свързано с гените

Въздействието на мобилната радиация е свързано с гените
Резултатите от изследване на финландски учени показват, че влиянието на излъчването от мобилните телефони върху здравето на хората може да зависи от гените. Експериментът е бил проведен с два вида култивирани човешки ендотелни клетки с малка генетична разлика помежду им. Двете групи клетки, които се различавали генетично, били изложени на радиация от мобилен телефон, който работи на 900 MHz. И при двата вида клетки се наблюдавали промени в състава на протеините и проявата на гените на клетките, в сравнение с контролна група клетки, които не са били подлагани на радиация. Работата е там, че при двете експериментални групи клетки са наблюдавани много големи разлики в засегнатите гени и протеини, което според учените се дължи на първоначалното генетично различие на двете групи. Това изследване би могло да обясни противоречивите резултати от проведените до момента разнообразни проучвания, целящи да установят какво е влиянието на мобилните телефони върху човешкото здраве. Въпреки това учените предупреждават, че резултатите от този експеримент не бива да се приемат като доказателство за вредата на мобилните телефони. Изследването показва единствено, че различните клетки реагират по различен начин на радиацията.