Voice SMS в помощ на неграмотните

Voice SMS в помощ на неграмотните
Независимо от това колко често изпращате кратки текстови съобщения от мобилния си телефон, за вас това е лесно, тъй като сте грамотни. Една част от потребителите на мобилни телефони в Индия изобщо не могат да четат и пишат и за тях е невъзможно да използват писмена комуникация. Или поне доскоро беше така, защото индийските мобилни оператори въвеждат нова услуга, наречена Voice SMS. С нейна помощ хората, които не умеят да четат и пишат, ще могат да се възползват от предимствата на писмената комуникация. Voice SMS може да се изпрати, като потребителят остави гласово съобщение (30-60 секунди) на обслужващ номер. Този за когото е предназначено ще получи SMS с телефонния номер на изпращача, като може да се обади да прослуша съобщението си на същия обслужващ номер. Разликата между тази услуга и гласовата поща е, че потребителите не заплащат месечна такса за нея. Това е поредната стъпка, която индийските оператори предприемат, за да привлекат повече потребители от селските райони на Индия, където разпространението на мобилните услуги е около 9 пъти по-малко от това в градовете.