Важно споразумение по пътя към въвеждането на 5G услуги в Европа

Мобилните оператори ще получат достъп до ключови честоти, които ще позволят въвеждането на много по-бързи мобилни услуги след постигането на неформално споразумение между словашкото представителство на ЕС и Европейския парламент. То засяга координираното въвеждане в употреба до 30 юни 2020 година на честотите в обхвата 700 Mhz, които улесняват навлизането в Европа на мобилните услуги от следващо поколение, познати като 5G. В началото на следващата година споразумението ще бъде изпратено за одобрение от страните членки.

В момента лентата на 700 MHz (694-790 MHz) се ползва за цифрова телевизия и от системите за безжични микрофони, но операторите гледат към нея, защото позволява покриването на по-голяма територия с по-ниски инвестиции. В изявлението на Европейския съвет се посочва, че ползването на честотите за мобилни цели ще стимулира навлизането на 4G услуги и ще осигури високоскоростен интернет на всички европейци дори и в отдалечените райони. Преразпределянето на честотния ресурс ще улесни и по-бързото въвеждане на 5G услуги.

Ако страните не могат да спазят заложения срок, те имат право да забавят освобождаването на лентата най-много с 2 години, но само при добре обосновани случаи. В същото време според конкретните национални нужди цифровата телевизия и безжичните микрофони (ползвани в театри при спортни събития и концерти) ще могат да ползват честотите под 700 MHz (470-694 Mhz) поне до 2030 година.

Източник: Европейски съвет

  • Доколкото виждам става въпрос за обхвата на 700мхц. А това за 5Г няма нищо общо с решението. Евентуално ако има 5г тогава ще може да ползва тия честоти. Иначе засега са за 4Г.
    azcv