Вярваме в силата на информационните технологии да променят живота ни, показва анкета

Университетът за национално и световно стопанство и Ericsson обявиха официално резултатите от проучването "Могат ли технологиите да подобрят живота в България?", което има за цел да определи нагласите на младите хора в България по отношение на развитието на информационните и комуникационните технологии, т.нар. "свързано общество", и относно това дали технологиите, използвани рационално, могат да подобрят икономиката и обществения живот в страната. Проучването е проведено през април - май 2014 г. В него са взели участие 532 души със средна възраст под 35 години.

Целевата група е млади хора, тъй като те използват модерните технологии ежедневно и първи възприемат новостите в България. Според запитаните основните области, в които има възможност за положително развитие, благодарение на ИКТ, са образованието, здравните грижи, комуникацията с държавните институции, елиминирането на бюрокрацията и насърчаването на бизнеса. От резултатите става ясно, че младите хора у нас са силно социално ангажирани и вярват, че технологиите могат да подобрят стандарта на живот в България, да стимулират българската икономика, здравеопазване и образование, и да елиминират бюрокрацията.

Резултатите от проучването можете да изтеглите оттук:
http://www.mobilebulgaria.com/uploads/data/2014/07/file_701.pdf