Wikipedia ще изпраща статии чрез SMS

Wikipedia ще изпраща статии чрез SMS
Нова любопитна услуга на електронната енциклопедия Wikipedia иска да достигне до потребителите, които нямат достъп до интернет. Според Кул Тунакао Вадва, който отговаря за мобилните разработки във Wikimedia, в следващите няколко месеца ще бъде пусната услуга, чрез която потребителите ще изпращат SMS със заявка за определена статия и след това ще я получават на мобилните си телефони отново под формата на кратко съобщение. Услугата е предвидена основно за развиващите се пазари, където повечето потребители все още нямат достъп до интернет, но вероятно ще е достъпна по целия свят. Според Кул Тунакао Вадва всичко това ще е безплатно за потребителите.
Все още не е ясно точно как ще бъдат представяни материалите от Wikipedia. Както е известно, един SMS може да съдържа максимум 160 знака, а в електронната енциклопедия има статии, които са с обем над 100 000 знака. За целта вероятно разработчиците ще предложат някакъв съкратен вариант на оригиналните материали.
От Wikipedia работят и върху разширяването на мрежата от оператори, които предлагат безплатен достъп на своите абонати до олекотената версия Wikipedia Zero, като към момента имат сключени споразумения с 4 оператора с общо над 100 милиона абоната.