Законопроект за електронната търговия

Законопроект за електронната търговия
Законопроектът за електронната търговия мина на второ четене в Парламентарната комисия по въпросите на държавната администрация. Депутатите решиха регулацията на изпращането на нежелани съобщения да премине от прерогативите на Комисията за защита на потребителите към Комисията за регулиране на съобщенията. Освен това законът ще третира различно физическите и юридическите лица, като е предвидено създаването на специален регистър на лицата, които не желаят да получават "непоискани търговски съобщения" (спам). Контролът по регистъра също ще бъде в прерогативите на Комисията за регулиране на съобщенията. Институцията ще получи аналогични задължения и с приемането на друг предстоящ нормативен акт в областта - закона за електронните съобщения.