Виртуални мобилни оператори

Виртуални мобилни оператори
В света има общо 213 оператора на мобилни виртуални мрежи (MVNO), от които 51 са в САЩ, сочи последното проучване на MVNODirectory.cоm. Въпреки че експертите в сферата на мобилните комуникации все още не са определили какво точно представлява MVNO сегментът, според аналитичния сайт това са услуги за пренос на глас и данни, поддържани от компания, която не притежава клетъчна мрежа, а се договаря с оператори за наемане на техния капацитет. Този нов подсектор от телекомуникациите обаче е значително по-сложен, защото понякога компании, притежаващи мобилни мрежи, също се насочват към MVNO - дейности в региони, където нямат покритие, или в други страни. Всъщност мобилните виртуални мрежи са един от показателите за бъдещите промени в телекомуникационния сектор и за засилващото се разпределение между сегмента на услугите и собствениците на инфраструктурата. По данни на MVNODirectory.com в близките месеци предстои стартът на още 34 нови мобилни виртуални оператора по целия свят. Сред тях има както нови компании, инвестиращи в този перспективен сектор, така и традиционно силни оператори, които не са успели да се преборят за лицензи в някой от интересуващите ги национални пазари.