А1 България с 21.2% ръст в оперативната печалба за тримесечието

А1 България с 21.2% ръст в оперативната печалба за тримесечието

Финансовите резултати на българското подразделение на А1 за първото тримесечие показват, че общите приходи на компанията са се увеличили с 3.6% до 132.2 млн. евро, а приходите от услуги със 7.3% до 105.9 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) се е увеличила с 21.2% до 55.6 млн. евро.

Приходите от фиксирани услуги са нараснали с 9.4% до 35.1 млн. евро, а при мобилните услуги има ръст с 6.2% до 70.7 милиона евро. Постъпленията от други услуги също бележат ръст - със 7.3% до 105.9 милиона евро, но при оборудването се отчита спад от 10.6% до 25.1 милиона евро. Средният приход от абонат (ARPU) е нараснал с 8.5% до 6.3 евро.

Увеличеното търсене на услуги за широколентов интернет, спортно съдържание с каналите MAX Sport и интерактивна телевизия Xplore TV са спомогнали за увеличение на средния приход от фиксирана линия (ARPL) от 6.1% до 14.5 евро. Общият брой на фиксираните услуги също регистрира ръст от 1,5%, като най-голямо е увеличението при широколентовия интернет 2,9%, а при телевизията е 1,7%.

Компанията посочва, че пазара на мобилни услуги е останал стабилен през първите три месеца на годината, като се забелязва увеличено търсене на мобилни планове с неограничени минути и мегабайти. Тези дейности на компанията са компенсирали спада в роуминг услугите, който се дължи на по-малкото пътувания, свързани с пандемията от COVID-19.