A1 с ръст на основните финансови показатели за тримесечието

A1 Telekom Austria Group обяви финансовите си резултати за първото тримесечие на годината, което осигурява поглед към представянето на българското подразделение на компанията. Приходите на A1 за периода са достигнали 127.6 милиона евро, което е с 14.8% повече на годишна база, а оперативната печалба се е увеличила с 12.7% до 16.6 милиона евро.

Прави впечатление, че приходите от услуги са се увеличили с 10.3% до 98.7 милиона евро. При мобилните увеличението е със 7.8% до 66.6 милиона евро, а при фиксираните са скочили с 15.9% до 32.1 милиона евро.

При печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) се отчита ръст от 7.2% до 45.9 милиона евро. През първото тримесечие A1 е имала капиталови разходи от 14.3 милиона евро, което е с 41.1% повече спрямо същия период на 2019. В края на периода потребителите на мобилни услуги са били 3.821 милиона, а от тях 3.413 милиона са на договор.

Компанията посочва, че през тримесечието продължава тенденцията за разрастване на мобилния и на фиксирания бизнес. При втория принос имат персонализираните корпоративни решения, предлагането на допълнителни услуги и ексклузивното спортно съдържание, които са довели до по-голям среден приход от линия (13.4 евро) и повече генериращи приходи фиксирани единици (1.07 милиона). Фиксираните линии са достигнали 552 000 или с 2.5% повече спрямо 2019.

Мобилният бизнес остава стабилен, като компанията успешно е успяла да продаде по-скъпи допълнителни услуги. Това е довело до повече приходи от мобилни услуги и по-голям среден приход от абонат (ARPU). Средно клиентите на A1 са ползвали 376.6 минути, което е с 12.2% повече на годишна база, а ARPU се увеличава с 8.4% до 5.8 евро. Компанията отчита и увеличение на субсидиите с 32.4% до 4.8 милиона евро.

Източник: A1 Telekom Austria Group