A1 Telekom Austria закупи честоти за 5G мрежа в Австрия

A1 Telekom Austria закупи честоти за 5G мрежа в Австрия

Австрийското мобилно подразделение на A1 Telekom Austria Group вече има честоти в обхват 3.5 Ghz, които ще използва за изграждане на 5G мрежа в страната и за разширяване на капацитета на съществуващата мрежа. Компанията е закупила правото да ползва 100 – 140 MHz от тази лента на специален търг (налични са били 39 блока от по 10 MHz) за сумата от 64.3 милиона евро. Наличните честоти са били предложени на регионален принцип – 12 региона (6 градски и 6 селски) и са били разделени на по 10 Mhz. Компанията ще може да ползва радиочестотния ресурс между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2039 г. Другите честоти, които са били разпределени на търга, са отишли при Hutchison 3G Austria (100 MHz) и T-Mobile Austria (110 MHz), а освен това 4 регионални доставчика са получили честоти в избрани региони от Австрия.

Припомняме, че миналата година А1 България демонстрира възможностите на 5G, а междувременно започна да модернизира мрежата си, за да е готова за въвеждане на технологията. Според Тодор Ташев, старши директор "Мрежа и услуги" в компанията, 5G мрежите ще са достъпни в България през 2020, а А1 има готовност да внедри технологията веднага, щом са налични съвместими устройства и A1 разполага с необходимите честоти. Ташев посочва, че 5G ще бъде мрежа на мрежите, която ще обедини всички съществуващи стандарти и ще позволи развитието на технологии на бъдещето като свързана мобилност, дигитална медицина и интелигентни фабрики. Той се надява, че българските институции ще направят необходимото за разпределяне на необходимите честоти и нашата страна ще е сред първите в Европа, които ще имат работеща 5G мрежа.

  • Сега разбирам защо почти не се произвеждаше wimax оборудване и операторите нямаха много опции. Готвили са тая честота за 5g от бая време.
    tzincbg