Бизнес в облака

Вече трудно можем да си представим живота без интернет, защото глобалната мрежа е навсякъде около нас и ни позволява да останем във връзка и да работим почти от всяко място по света. Предимствата на този работен процес са очевидни, но все още има много бизнеси, които не се възползват от интернет, защото смятат, че преходът ще е скъп или пък технологията ще е прекалено сложна за овладяване. Точно това иска да промени VIVACOM с новата услуга VIVA iBusiness, която заработи в началото на годината. Тя е разработена в партньорство с българската компания Daisy, която е добре позната с нейните касови апарати и фискални принтери, но на практика предлага куп други продукти за улесняване на търговците, включително и облачна търговска система.

Именно тя е част от услугата VIVA iBusiness, която е насочена към клиентите от сектора на бързооборотните потребителски стоки. Системата осигурява възможности за управление на склад и продажби в търговски обекти, но освен това може да се ползва и за ресторанти и други обекти от въпросния сектор, който се слави със своята динамичност. Разполагането на програмата в облака гарантира неограничен достъп независимо от мястото до данни за реалните продажби и до статистика за минали периоди. Има и възможност за връзка с фискални устройства, за да е всичко в ред с изискванията на НАП.

В тази връзка софтуерът отговаря на наредба 18 на НАП за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти. Сигурността на данните е гарантирана, а за тяхното съхранение се грижи VIVACOM Cloud. Какво може VIVA iBusiness? Услугата позволява на потребителите лесно да създадат подходящата за техните нужди асортиментна база, да управляват дистанционно доставките и документооборота. Включена е и функция за създаване на фактури и за складов контрол, което включва управление на складове и въвеждане на наличности. И за да е всичко завършено, потребителите получават възможност за регистрация на продажби в допълнение на постоянния контрол над процесите във фирмата.

И тъй като не всички функционалности са нужни на всички потребители, VIVACOМ предлага услугата в два пакета. В Лайт са добавени модули като Продажби, Склад, Ценови правила, Финансови справки, Съставни артикули, Ревизии, Заявки, Счетоводство и др., а месечната цена от 32 лв. включва и 5000 МВ мобилен интернет. Другият пакет Про е насочен към ресторанти и заедно с всички модули на Лайт включва неща като Сметки по маси и Редактор нефискален принтер. Месечната му цена с 5000 MB мобилен интернет е 52 лв. Заедно с това са налични и три опционални добавки за допълнителна персонализация на услугата - Допълнителен обект струва 7.50 лв. на месец, Допълнителна каса/фискално устройство е на същата месечна такса, а добавянето на Онлайн магазин е с месечна такса 15 лв.