Google спира временно прослушването на записи от Assistant в Европа

Google спира временно прослушването на записи от Assistant в Европа

Според германски регулатори Google се е съгласила да спре прослушването и транскрибирането на записи от услугата Assistant в Европа за период от три месеца, докато тече разследване на практиката. От изявление на германския комисар за защита на данните става ясно, че страната проучва информацията, че подизпълнители на Google слушат записи от Assistant с цел подобряване на гласовото разпознаване. В рамките на този процес подизпълнителите са слушали и разговори, записани от продукти като Google Home.

В изявлението се посочва, че ползването на гласови асистенти от компании като Google, Apple и Amazon се оказва много рисково за опазването на личната информация на засегнатите, като става дума не само за потребителите на такива технологии, но и за техните гости. Така Google ще спре за поне 3 месеца прослушването и трнскрибирането на записи в ЕС, докато тече разследването на практиката. Говорител на компанията е заявил, че тя е спряла преглеждането на записите, докато проучва скорошните медийни публикации за изтичане на информация.

Източник: The Verge