Готови ли сте да минете на следващото ниво?

Вземете сега своя личен интернет от ново поколение с PON мрежите на Spectrum Net

Най-после и в България навлезе Интернет от ново поколение - PON (Passive Optical Network), изграден на принципа Fiber-To-The-Home. Дойде времето, когато можем да използваме пълния капацитет на Мрежата със скорости за домашни потребители до 100 Mbps, без да се притесняваме от гръмотевичните бури и токовите удари. Край на бавния Интернет заради големия трафик в пиковите часове.

PON мрежата е оптималното решение за доставка на вече съществуващите високи технологии и дори има капацитета да поеме бъдещето им развитие. Неслучайно броят на PON абонатите в Япония е над 6 млн. души, а до 2011 г. се очаква една четвърт от всички домакинства в САЩ да са обхванати от оптичната мрежа.

Повече информация за PON технологията можете да намерите на www.pon.bg .