Мобилно видео от Nokia и YouTube

Мобилно видео от Nokia и YouTube
Изглежда, че Vodafone все пак няма да са единствените, които предлагат YouTube съдържание на мобилния пазар. Финландският лидер на пазара за мобилни телефони е разработил услуга, наречена Nokia Video Center. Може би най-точното определение е приложение за видеосъдържание. При стартирането си Video Center ще бъде достъпен за потребителите на N95 и N93i, а по-късно и за други устройства на компанията, използващи платформата S60. Приложението ще работи с RSS емисии и ще предлага и съдържание от YouTube. До него ще може да се стига и през специален мобилен сайт на YouTube, който ще стартира скоро.