Нови правила за мобилна реклама

Асоциацията за мобилна реклама (Mobile Marketing Association, MMA) поддържа набор от правила, които трябва да се спазват при доставяне на рекламно съдържание до крайния потребител. Правилата са част от списъка на добрите практики в тази сфера, като се започне от техническите характеристики на банерите до процедурата, през която преминават потребителите, за да допуснат рекламното съдържание до устройствата си. На 13 ноември от асоциацията съобщиха, че правилата за мобилна реклама са обновени. Нововъведенията имат за цел да опростят съществуващите предписания, както и да осигурят по-високо ниво на защита на потребителите. Освен това в новата версия на документа е включено и ново съдържание - видео, телевизия, Java и Brew.