Приходите и печалбата на Telenor за тримесечието растат

Приходите и печалбата на Telenor за тримесечието растат
За първото тримесечие на годината Telenor отчита ръст в приходите с 5.4% на годишна база до 179 милиона лева. Освен това компанията регистрира увеличение и на други ключови показатели за дейността си - средният приход от абонат например е нараснал с 8.4% спрямо същия период на миналата година до 15 лева. Компанията посочва, че приходите от продажбата на устройства също са помогнали за увеличението на общите приходи, което се дължи на търсенето на смартфони от висок клас. Това в комбинация с подобряването на ефективността на компанията е довело до ръст на печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) до 89 милиона лева, което е с 19% повече на годишна база. Компанията отчита лек спад на клиентите до 3.04 милиона, като 20% от тях ползват предплатени услуги.

Оферти на деня