С умни технологии в борбата срещу отпадъците

С умни технологии в борбата срещу отпадъците

През последните десетилетия глобалната тенденция към урбанизация се ускорява и според данни на ЮНЕСКО към 2030 година 5 милиарда души (над 60% от населението на Земята) ще живее в градове. Броят на населените места с над 10 милиона жители се увеличава с бързи темпове и повечето от тези мегаградове са в по-малко развити региони. Засега няма опасност в България да се появи такъв град, но концентрирането на много хора на едно място навсякъде изправя властите пред многобройни предизвикателства около управлението и поддръжката на градската среда.

Умният град е по-чист

Междувременно настроенията в глобален мащаб се променят и вече се мисли за кръгова икономика, драстично намаляване на отпадъците и на отпечатъка от човешката дейност върху околната среда и за устойчиво развитие на фона на надвисналите глобални климатични промени. Изкуственият интелект, машинното обучение и автономните автомобили обещават много драстични промени в близко бъдеще по отношение на събирането и оползотворяването на отпадъците, но в момента тенденцията за умни градове обещава да промени коренно начина на работа на общинските отдели, които отговарят за чистотата.

В концепцията за умните градове заляга връзката с интернет на все повече елементи от инфраструктурата и интеграцията на услуги като видео наблюдение, осветление, паркиране, управление на отпадъците, мониторинг на основните параметри на околната среда и т.н. Вече стана дума как модернизирането на осветлението може да залегне в основата на умните градове, но не по-малко важна за нормалното функциониране на всяко населено място е системата за събиране и оползотворяване на отпадъците, които стават все по-голям проблем в глобален мащаб с нарастването на урбанизацията.

Технологиите идват на помощ

Управлението на отпадъците е комплексна задача с множество различни етапи, която може да се възползва в много голяма степен от умните технологии за подобряване на ефективността и намаляване на крайната стойност. Всички искаме около нас да е чисто, отпадъците да се събират и извозват навреме, а третирането им да става с мисъл за околната среда и здравето на хората, но в същото време стойността на всичко да е в рамките на разумното. Това е една от по-скъпите обществени услуги, защото включва голям брой работна ръка и превозни средства, а освен това има сложен логистичен компонент. Многото етапи предполагат и наличие на много възможности за оптимизация на процеса и точно тук могат да помогнат умните технологии.

Какво ще стане, ако в контейнерите за смет се поставят сензори (например захранвани от слънчева енергия), които отчитат обема на запълване и други параметри, а данните се предават към център за управление? Тези големи масиви от данни могат да се анализират и въз основа на тях да се създаде карта на отпадъците в даденото населено място, която да помогне за по-оптималното сметосъбиране. Информацията може да се ползва и за изграждането на модели, които да предвидят къде може да има нужда от допълнителна техника въз основа на различни фактори като време, събития със струпвания на повече хора и т.н.

Примерите са много

Примерите от света са десетки. В тасманийския град Хобарт например се предвижда поставянето в контейнерите за отпадъци на сензори, които се свързват чрез технологии като LoRaWAN - те покриват големи площи и са подходящи за устройства с ниска консумация на енергия, каквито са сензорите. Събраните данни за запълването на контейнерите ще се ползват за по-доброто им позициониране, така че от тях да има повече на местата, генериращи повече отпадъци. Други от добавените сензори ще отчитат наличието на топлина или на летливи съединения, което ще алармира властите, че даден контейнер има нужда от специално внимание извън графика.

В някои части на Обединеното кралство могат да се видят контейнерите Bigbelly Solar, които известяват сметосъбиращите фирми при запълване на 85%, за да се гарантира, че няма да бъдат препълнени до времето на почистване. Те са снабдени и със система за компресиране, която се захранва от слънчева енергия, зa освобождаване на повече място. Според информацията досегашните тестове в над 160 английски общини са показали, че при ползване на контейнерите средно честотата на събиране на отпадъците е намаляла с 86%. Те могат да действат и като Wi-Fi точки за достъп, а събраните данни показва на властите къде има нужда от повече контейнери.

Български опит

България също не изостава от актуалните тенденции. В центъра на Пловдив, който е предизвикателен със своите малки улички, затрудняващи навлизането и маневрирането на по-големи машини за събиране на смет, вече работи такова иновативно решение. Началният период на използване на системата ще осигури важна информация на местната власт, която след анализ ще реши как да го развива. Догодина Пловдив ще бъде Европейска столица на културата, а това означава, че броят на посетителите в центъра и Стария град ще се увеличи значително, което на свой ред ще доведе до генерирането на повече отпадъци.

Проектът в Пловдив се осъществява изцяло от VIVACOM и включва поставянето на сензори в контейнерите за смет, а данните от тях отиват в система, до която на свой ред има достъп отговорният отдел от местната администрация. Сензорите предават информация за количеството на отпадъци в контейнерите и така може в реално време да се види къде има повече боклук от обичайното и при нужда да се прати допълнителна техника за извозването му. Датчиците могат да отчетат и наличието на огън или дим в контейнера и така да послужат за предотвратяването на пожари, който не само застрашават живота на гражданите, но влошават качеството на въздуха.

Каква е ползата?

Каква е ползата от всичко това за общината? Очевидната за жителите е по-чистата градска среда, но освен това могат да се генерират и значителни икономии например от оптимизиране на броя на машините за сметосъбиране и на маршрута им. Ранното известяване при запалени контейнери може да спести и значителни средства на местната управа от гасенето на разраснали се пожари, а освен това помага за намаляване на вредните емисии. Последното става не само чрез предотвратяването на пожари, но и от оптимизирания график на машините за сметосъбиране. Въпрос на време е подобни технологии да станат част от нашето ежедневие, за да направят средата, в която живеем, по-чиста и по-здравословна. А междувременно нека не забравяме да събираме отпадъците разделно и сами да се погрижим около нас да е чисто.