Telenor пуска услуга за застраховка на мобилни устройства

Telenor пуска услуга за застраховка на мобилни устройства

Telenor обяви, че от 29 март ще добави нова услуга към портфолиото си, която ще позволи на потребителите да застраховат мобилните си устройства. Името й е “Смартфон протект” и в зависимост от избрания пакет осигурява защита при случайна повреда или кражба на устройството. От предложението може да се възползват клиентите на абонаментните планове за мобилни услуги, които закупят мобилно устройство, включено в програмата за застраховки. Налични са два застрахователни пакета: “Смартфон протект” предлага защита в случай на случайна или злоумишлена повреда на устройството, а “Смартфон протект+” добавя към тях и защита в случай на кражба.

Застрахователната премия (между лев и 20 лв.) зависи от цената на устройството без абонамент и избрания пакет. Тя се заплаща като месечна такса и се включва в месечната сметка за мобилни услуги. Застрахователната полица може да бъде сключена в момента на покупка в брой или на лизинг на устройството, като избраният застрахователен пакет не може да бъде променян. Полицата е безсрочна и може да бъде прекратена по всяко време без неустойки. Компанията обяви, че всички, които сключат застраховка “Смартфон протект” или “Смартфон протект+” до 30 април, няма да заплащат първата месечна застрахователна премия.

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрито от условията на полицата, клиентът е необходимо да заяви това чрез обаждане на кратък номер 123. В случаите, в които повредата подлежи на ремонт, устройството ще бъде ремонтирано в сервиза на Теленор, а когато това е невъзможно - устройството ще бъде заменено с ново от същата марка и модел или аналогично, ако застрахованото устройство вече не се предлага. Застраховката е продукт на Chubb European Group SE, а Telenor я предлага като застрахователeн агент на компанията.

В случай на одобрена от застрахователя щета, клиентът ще заплаща и сума за самоучастие (максимум 250 лв.), която е предварително уточнена в застрахователния му договор. Имайте предвид, че не се предвижда изплащането на парично обезщетение за настъпили щети. Подробна информация за размерите на месечните премии и самоучастия, устройствата, за които се предлага застраховка, и условията на застрахователните пакети ще бъде налична в сайта и в магазините на компанията от 29 март.

Telenor разкри и някои детайли за работата на сервиза на компанията. В него се обслужват над 800 модела мобилни устройства на всички водещи производители, а само за миналата година в сервиза са били извършени над 72 000 ремонта на различни устройства със среден срок за изпълнение на поръчките 3-4 календарни дни. По данни от сервиза на Telenor най-много поръчки за поправка на устройства се получават през месеците между юни и август, като над една трета от поръчките пристигат от потребители в София.

Оферти на деня