В София стартира пилотен проект за дистанционно отчитане на водомери

В София стартира пилотен проект за дистанционно отчитане на водомери

VIVACOM е готова да вкара в действие изградената наскоро в София мрежа от ново поколение LoRа. Компанията обяви, че стартира пилотен проект, който е реализиран за нуждите на “Софийска вода” АД в партньорство с Qubiqo, която разработва решения в сферата на управлението на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения. Пилотното технологично решение представлява система за дистанционно събиране и анализ на данни от водомери на сградни водопроводни отклонения в избран софийски квартал. Проектът е новаторски и за бизнеса на VEOLIA, тъй като “Софийска вода” АД е първата компания от групата, която внедрява подобна технология.

Системата осигурява в реално време актуална информация за разхода на вода от всички сградни водопроводни отклонения, където са монтирани устройствата, както и от входа на избраната водомерна зона. Събирането на данните от водомерите се извършва със специално разработени сензорни устройства, които използват изградената от VIVACOM мрежа LoRa. Устройствата събират и изпращат данните през зададен интервал от време.  Информацията постъпва в специално разработеното приложение Q Data, което освен визуализация на получените данни, осигурява и първичен анализ по предварително зададени параметри. Успешното приключване на проекта ще доведе до изграждането на цялостна система, която да покрива основните консуматори на вода, обслужвани от компанията.